This registration is only valid for the “Opening Ceremony”, which to be held between 09:00 – 13:00 on 08 May, 2018, and does not allow participate to the Scientific sessions of the Congress, Trade Exhibition area or other social and technical activities.

Bu kayıt sadece 08 Mayıs 2018 günü 09:00 – 13:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan “Açılış Seremonisi”ne katılım için geçerli olup, Kongre’nin bilimsel oturumlarına, fuar alanına veya sosyal ve teknik aktivitelerine katılım hakkı vermez.